anima humana logo stowarzyszenie anima humana opp poczta anima humana
Wybierz język... flaga polska flaga niemiecka

renata czernecki zdjecie Autor: Renata Czernecki - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ALKOHOL

Uzależnienie od alkoholu zależy od stosunku jednostki do tej substancji i to niezależnie od wieku. Według familiogów za uzależnienie od alkoholu wśród dzieci odpowiedzialni są rodzice i błędy, jakie popełniają. Teoria ta ma swoje początki w dziełach Arystotelesa, w których głosił, że dzieci są cząstką swoich rodziców.
Stawanie się osobą uzależnioną od alkoholu dokonuje się w trakcie procesu o różnym czasie trwania. Czasami wystarczy kieliszek alkoholu, a czasami wiele miesięcy regularnego picia.
W procesie uzależnienia wyróżniamy dwa etapy przejściowe:

 • eksperymentalny – zaspokojenie ciekawości, dotrzymanie towarzystwa rówieśnikom,
 • okazjonalny – ma charakter przerywany, okresowy i głównie zależy od środowiska i cech osobowości.
Ciekawą teorię dwóch typów etiologii zespołu uzależnienia od alkoholu przedstawia Woronowicz za Cloningerem.
Pierwszy związany ze środowiskiem, który najczęściej ujawnia się u kobiet po 25. r. ż. lub osób neurotycznych ze skłonnościami do depresji. Występują tutaj ciągi opiliczne, przeplatane długimi okresami abstynencji oraz krytycyzmem w stosunku do uzależnienia.
Drugi typ dotyczy mężczyzn, u których problem z uzależnieniem od alkoholu wystąpił przed 25. r. ż. i przenoszony jest z ojca na syna. Niewielki wpływ w tym typie ma środowisko zewnętrzne. Wśród tych chłopców obserwuje się zaburzenia w czynnościach ośrodkowego układu nerwowego. Rozwój uzależnienia jest znacznie dłuższy niż w pierwszym typie. Gdy alkohol zaczyna spełniać ważne funkcje psychologiczne, niezależnie od wieku, wówczas wzrasta prawdopodobieństwo uzależnienia się.
Inna hipoteza popadania w uzależnienie od alkoholu przez dorosłych związana jest z przeżywaniem przez nich trudności. Spożycie alkoholu przez rodzica wzrasta, gdy po alkohol sięgają jego dorastające dzieci.

O uzależnieniu od alkoholu możemy mówić wtedy, gdy stwierdza się:

 • określoną tolerancję na alkohol,
 • objawy odstawienia przypominają zespół odstawieniowy, w celu jego zlikwidowania sięga się po kolejne dawki alkoholu,
 • przekraczanie zaplanowanego czasu picia i dawek,
 • picie alkoholu bez kontroli lub nieudane próby ograniczania,
 • poświęcanie dużo czasu w celu zdobycia alkoholu,
 • kontynuowanie picia mimo przykrych doświadczeń somatycznych lub psychicznych.
Zażywanie alkoholu powoduje uzależnienie od alkoholu oraz nadużywanie alkoholu. Natomiast alkohol wywołuje:
 • intoksykację (zatrucie) alkoholową,
 • abstynencję od alkoholu,
 • majaczenie wywołane intoksykacją,
 • szał opiliczny spowodowany abstynencją,
 • zaburzenia amnestyczne,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia nastroju – lęki,
 • zaburzenia płciowe,
 • zaburzenia snu,
 • inne, spowodowane alkoholem, czyli męczliwość, chwiejność emocjonalna, obniżona uczuciowość wyższa, szczególnie zanik uczuć moralnych, etycznych, rodzinnych i społecznych.
Zespół zależności alkoholowej dotychczas zwany " alkoholizmem " ma szczególne znaczenie dla rodziny, która jest swoistym zwierciadłem społeczeństwa. Można przypuszczać, że dobrze funkcjonująca rodzina będzie gwarancją dobrego startu dla dziecka. Picie rodziców ma duży wpływ na zdrowie dzieci. Najczęściej w wyniku uzależnienia jednego lub obojga rodziców, obniża się ekonomiczny standard życia rodziny, a dziecko żyje w permanentnym stresie psychicznym. DDA (dorosłe dzieci alkoholików) prawdopodobnie również będą nadużywać alkoholu, będą wiązać się z osobami uzależnionymi, część nigdy nie uwolni się z traumy dzieciństwa. Jak wynika z badań prawie połowa DDA nie zdecyduje się na stały związek, a wiele małżeństw (około 1/3) rozpadnie się. Najprawdopodobniej jest to związane z tym, że dzieci alkoholików starają się nikomu nie ufać, nie potrafią budować z innymi więzi, ponieważ mają niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. Nie potrafią rozmawiać, nie umieją znaleźć kompromisu. Nie umieją wyrażać tego, co naprawdę czują. Wszystkie deficyty powodują, że wiele dzieci alkoholików nie odnajdzie się w roli partnera, rodzica.

Picie alkoholu w dłuższej perspektywie doprowadza do zespołu uzależnienia od alkoholu. Jest to proces postępujący i jeżeli nie zostanie przerwany doprowadzi do degradacji społecznej, biologicznej i psychicznej. Ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne zwłaszcza w kontekście schorzeń wątroby, którą uszkadza, a w konsekwencji doprowadza do śmierci. Może spowodować raka wątroby, raka gardła – w połączeniu z paleniem, oraz raka jamy ustnej. Wywołuje chorobę wieńcową serca, co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego.

Bardzo poważnym problemem jest " bierne picie " dotyczące płodu w łonie matki. Badania jednoznacznie potwierdzają, że dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży, mogą mieć niedowagę, defekty wrodzone i niedorozwój umysłowy – Zespół Alkoholowy Płodu FAS (Fetal Alcohol Syndome). Alkohol pity przez kobietę ciężarną przenika przez łożysko i jest wchłaniany przez dziecko uszkadzając nieodwracalnie płód. Większość dzieci z FAS ma zdeformowaną twarz, problem ze wzrostem i trwale uszkodzony mózg. Nie wszystkie dzieci obarczone zespołem są podobne. Wiele spośród nich będzie miało problemy w nauce i kontaktach interpersonalnych. Niektóre będą miały więcej cech fizycznych jak szparkowate oczy, brak bruzdy pod nosem, inne charakteryzować się będą lekkim upośledzeniem umysłowym.

Bardzo ważne jest uświadamianie młodzieży szkodliwości picia alkoholu. Z moich własnych doświadczeń zawodowych wynika, że młodzież nie widzi niczego złego w piciu piwa. Jest zachwycona profesjonalnymi reklamami piwa, które według nich informują, z jak zdrowych rzeczy jest zrobione. Uważają, że skoro w mediach jest ono tak ";ładnie"; przedstawione, to nie może szkodzić, a może nawet jest zdrowe. Powołują się na lekarzy, którzy według nich, zachęcają do picia piwa w celu czyszczenia nerek. Zastraszający jest fakt bezkrytycznego odbioru przez młodzież, informacji podawanych w mediach. W programach profilaktycznych i terapeutycznych przeznaczonych do pracy z młodzieżą należy stale apelować, by żyli w prawdzie, miłości, odpowiedzialności. Wartości te trzeba w młodym człowieku zaszczepiać, tak jak szczepi się przeciwko chorobom wirusowym, by nie zapadali na ";zespół zależności alkoholowej";.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą ciała, umysłu i ducha. Bardzo dużą rolę w uzdrawianiu tych trzech sfer stanowią programy szkoleniowe m.in.:

 • Siedem kroków – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,
 • NOE – dla uczniów szkół średnich,
 • Spójrz inaczej – dla uczniów z młodszych klas podstawowych,
 • Dziękuję, NIE – dla młodzieży szkół średnich.
Ważną rolę w terapii uzależnień spełnia wspomniany już wcześniej program Dwunastu Kroków AA. Opiera się on na uznaniu prawdy o sobie oraz własnej słabości do alkoholu. Wymaga rzetelnego moralnego rozrachunku z przeszłością wobec Boga i bliźniego. Efektem Programu powinno być osobiste odrodzenie duchowe i zdolność niesienia wiary nadziei i miłości innym osobom uzależnionym.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia


Chcesz aby Nasza działalność dalej się rozwijała?
dotacja anima humana
Strona główna   Aktualności   Kontakt   Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody autora zabronione. monitoring pozycji admin Czernecki Dariusz Google