anima humana logo stowarzyszenie anima humana opp poczta anima humana
Wybierz język... flaga polska flaga niemiecka

renata czernecki zdjecie Autor: Renata Czernecki - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

EDUKACJA ZDROWOTNA

równowaga Edukacja Zdrowotna jest istotnym elementem w Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2025r. Bez dobrze wyedukowanego i świadomego społeczeństwa zrównoważony rozwój naszego kraju będzie nieosiągalny. Ważne zatem jest kierowanie edukacją dzieci i młodzieży w taki sposób aby osiągnąć najważniejszy cel – uświadamianie społeczeństwa w zakresie jego potrzeb i aspiracji z uwzględnieniem potrzeb pokoleń żyjących po nim. Społeczeństwo by przetrwać musi być odpowiednio kierowane, a Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku jest bazą dla rozwinięcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i takiej możliwości, nam pedagogom, nie wolno przeoczyć.
Korzystną sytuacją jest prężnie rozwijająca się dziś nauka z zakresu edukacji zdrowotnej, która jest szansą dla człowieka w postidustrialnej rzeczywistości, gdzie potrzeby ludzi rosną wraz z dynamicznie postępującymi zjawiskami społecznymi. Rozwój techniki przyczynił się do zmian w zakresie organizacji czasu. Łatwy dostęp do mediów, poruszane w nich tematy, które szokują lub bawią nie wymagają intelektualnego wysiłku, a powtarzane wiele razy w ciągu dnia te same reklamy powodują, że odbiorca staje się coraz mniej wymagający. Kreowana w mediach rzeczywistość nie zawsze ma charakter prozdrowotny. Mam tutaj na myśli promocję napojów alkoholowych m.in. piwa. Z danych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z 2011r. wynika, że rosną wskaźniki zaburzeń rozwojowych, zachowania i emocji spowodowanych używaniem alkoholu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprezentował diagnozę zdrowia psychicznego Polaków według raportu EZOP z którego wynika, że 25% Polaków w wieku produkcyjnym (badania prowadzono na populacji 10 tys. Polaków w wieku od 18-64 roku życia) doświadczyło w swoim życiu zaburzeń psychicznych. Do grupy zagrożonej zalicza się osoby, które mają kontakt z alkoholem, papierosami, narkotykami.
Ogromna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach, którzy własnym przykładem, wiedzą, umieją rozbudzać w uczniu potrzebę dbania o zdrowie, potrafią go przekonać, że jest ono wartością pozwalającą na pełny rozwój i realizację planów życiowych. Dobrze przygotowany nauczyciel, edukator zdrowia, to koryfeusz umiejętnie wspierający rodzinę ucznia i zachęcający do wyrabiania nawyków prozdrowotnych. Szkoła ze względu na organizację pracy jest doskonałym miejscem do krzewienia odpowiednich postaw wobec tego co antywartościowe, negatywne i zagrażające ludzkiemu życiu. Edukacja zdrowotna w szkole ma działanie perspektywiczne, wprowadza nowe spojrzenie na człowieka i jego rozwój. W dobie globalizacji oraz narastającego kryzysu rozwoju cywilizacyjnego niezbędny jest nowy wzór współistnienia ludzi oraz odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Taki sposób postępowania przyczyni się wg Janikowskiego do zrównoważonego rozwoju określanego jako sustensywny. Czy jako pedagodzy jesteśmy przygotowani na takie wyzwania? Czy każdy z nas zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa? Dobrze by było odpowiedzieć sobie na te pytania i zrobić wszystko, by misję pedagogiczną w tym zakresie spełnić jak najlepiej.
Na koniec przytoczę Państwu anegdotę. Pewnego razu spotkały się dwie planety. Jedną z nich była Ziemia. Nieznana Planeta mówi do Ziemi:
– Bardzo źle wyglądasz. Jesteś chora?
– To człowiek –smutno odrzekła Ziemia.
– Och, nic się nie przejmuj! Też to miałam. Szybko ci to minie.

Zapraszam na stronę e-czasopisma „Lider” www.lider.szs.pl, gdzie w numerze 274/2013 możecie Państwo przeczytać cały mój artykuł na temat zdrowia i zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży.

Opracowanie:
Banach C. „Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej”, w: Koreferaty. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN
Janikowski R. „Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Wrocław-Poznań 2010
Syrek E. „Edukacyjno-pedagogiczne konteksty społecznego wymiaru choroby” w „Chowanna”, tom 1(38) 2012
Tyburski W. (red.) „Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011
„3000 Witze” Weltbild

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia


Chcesz aby Nasza działalność dalej się rozwijała?
dotacja anima humana
Strona główna   Aktualności   Kontakt   Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody autora zabronione. monitoring pozycji admin Czernecki Dariusz Google