anima humana logo stowarzyszenie anima humana opp poczta anima humana
Wybierz język... flaga polska flaga niemiecka

renata czernecki zdjecie Autor: Renata Czernecki - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

EDUKACJA SEKSUALNA

seksualność człowieka Przemiany obyczajowe XX wieku swoje odbicie znalazły w postawach wobec seksualności, które przestały być utożsamiane tylko i wyłącznie z prokreacją. Dlatego przedmiotem edukacji seksualnej są zdrowie seksualne jak i prokreacyjne. Pierwsze zdefiniowane przez WHO jako integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Natomiast zdrowie prokreacyjne jest definiowane jako stan pełnego dobrostanu w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań związanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami we wszystkich okresach życia.
Kultura poszczególnych społeczeństw określa normy i tradycje życia seksualnego.
W wychowaniu seksualnym najważniejszą rolę spełnia dom rodzinny , który kształtuje umiejętność wyrażania uczuć, postawy wobec seksualności. Rodzice uczą pełnienia ról społecznych związanych z płcią. Rodzina kształtuje zgodnie ze swoimi preferencjami i modelem seksualnym postawy i zachowania, przekonania, które sprzyjają lub zaburzają zdrowy rozwój seksualny dziecka. Zasady funkcjonowania rodziny w rozwoju seksualnym dziecka to:
  • otwartość na świat,
  • pogłębianie wiedzy na temat seksualności,
  • ukierunkowanie moralne – określanie wartości także w sferze seksualnej,
  • umiejętność komunikowania uczuć.
rodzina wzorcem zachowań seksualnych Role płciowe tworzone są przez człowieka świadomie oraz nieświadomie i procesy te rozpoczynają się od momentu jego narodzin przy olbrzymim wpływie rodziców. Proces rozwoju identyfikacji z płcią rozpoczyna się ok. 2. roku życia, kiedy to dziecko kategoryzuje płeć w relacjach społecznych poprzez mentalne próby uporządkowania swojego świata społecznego (płeć w świecie społecznym). Za modelowanie postaw dziecka wobec seksualności w świecie społecznym odpowiedzialni są rodzice poprzez własne pełnienie ról związanych z płcią (mężczyzna, kobieta) i wzajemne relacje jako mąż i żona.
Orientacja seksualna to preferencje człowieka w zakresie obiektu pożądania. Ojciec stanowi obiekt identyfikacji chłopców. Prawidłowe kontakty z ojcem stabilizują i umacniają poczucie męskości i pozytywnego wizerunku ciała. Dewaluowanie ojca przez matkę bądź jego niedostępność mogą zakłócić identyfikację męskiej roli płciowej. Poczucie dumy z kobiecości dla dziewcząt powstaje przede wszystkim w oparciu o silną więź i identyfikację z matką. Czy zatem wydaje się być uprawnionym twierdzenie, że pary homoseksualne mogą zaburzać rozwój seksualny dziecka?.
Rówieśnicy to druga po rodzinie grupa, która kształtuje seksualność człowieka. Pełnione w niej role uzależnione są od współpracy i rywalizacji.
Obecnie ogromny wpływ na seksualność człowieka mają środki masowego przekazu. Jeżeli dziecko wychowuje się w środowisku liberalnym, nie ma stawianych granic, ma nieograniczony dostęp do treści pornograficznych, to taka sytuacja może doprowadzić do dewiacji w zakresie zachowań seksualnych.
Należy zwrócić uwagę, że rozwój seksualny młodego człowieka dokonuje się także pod wpływem lektur szkolnych. Filmy, język, literatura i sztuka coraz częściej określają erotyzm jako wartość, która może być czynnikiem szczęściodajnym. Jest to najprawdopodobniej wynik działań laickiej filozofii. Andrzej Jaczewski w swojej publikacji "Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne wieku rozwojowego" pisze, że o poczuciu szczęścia w życiu erotycznym decyduje wychowanie, które ma na celu wpojenie norm postępowania moralnego i uświadamianie seksualne. Zatrważające są dane statystyczne z 2004 r. gdzie ujawniono, że wśród polskiej młodzieży w wieku 17. lat – 78% ogląda pornografię, na 34% była wywierana presja seksualna, 2,5% korzystało z usług seksualnych, 2,2% chłopców i 0,6% dziewcząt świadczyło takie usługi. Odpowiedzialność za wychowanie seksualne dzieci i młodzieży ponoszą wszystkie środowiska zajmujące się sferą wychowania w państwie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia

opracowanie na podstawie:
B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2008, E. Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009,
A. Jaczewski, J. Radomski, Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne wieku rozwojowego, Warszawa 1979,
M. Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem : rozwój seksualny dziecka , Gdańsk 2010.


Chcesz aby Nasza działalność dalej się rozwijała?
dotacja anima humana
Strona główna   Aktualności   Kontakt   Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody autora zabronione. monitoring pozycji admin Czernecki Dariusz Google