anima humana logo stowarzyszenie anima humana opp poczta anima humana
Wybierz język... flaga polska flaga niemiecka

renata czernecki zdjecie Autor: Renata Czernecki - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ZARYS PROBLEMU UZALEŻNIEŃ

marionetka uzależnień

Uzależnienie nie dotyczy tylko alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, ale również nieracjonalnych zachowań tj. zbieractwo, uprawianie gier hazardowych, sportu, pracoholizm, użytkowanie komputera itd., które stanowią ucieczkę od życiowych problemów i przynoszą iluzoryczne lub chwilowe zaspokojenie potrzeb. Uzależnienia mogą być pojedyncze lub złożone, mogą się krzyżować, zmieniać.

Symptomatologia i przebieg.

Wyróżniamy wspólne cechy, które odróżniają proces uzależnienia od innych zaburzeń, a które stanowią konkretne schematy zachowań, należą do nich:

 1. cecha istotna – działanie lub substancja (czynniki) stają się najważniejsze w życiu;
 2. zmiana nastroju – stan fizyczny, który pod wpływem czynnika zmienia się w euforię, odrętwienie lub uspokojenie;
 3. tolerancja – sytuacja, w której zapotrzebowanie na czynnik wzrasta, aby uzyskać ten sam euforyczny skutek;
 4. objawy głodu – pojawiające się nieprzyjemne uczucie zarówno fizyczne jak i psychiczne w wyniku zaprzestania używania czynnika;
 5. nawroty – powroty w krótkim czasie do skrajnych zachowań patologicznych.
Uzależnienia stanowią ucieczkę przed problemami życiowymi, stosowane są, by poprawić sobie nastrój, często są wynikiem nieudanych związków interpersonalnych, zwłaszcza w rodzinie. Powodują one choroby wyniszczające psychikę, a w konsekwencji rodzinę, przyjaźnie i karierę.
Osoby podatne na uzależnienia posiadają takie cechy jak: buntowniczość, nonkonformizm, tolerancja wobec niecodziennych lub dewiacyjnych zachowań. Jednostki takie wykazują skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych, przy czym nie respektują obowiązujących zasad, nie są zainteresowane nauką i karierą.
Młodzi ludzie, którzy sięgają po środki psychoaktywne w rzeczywistości są o bardzo kruchej psychice, na ogół lękliwi i ulegli, co postrzegają jako własną słabość, dlatego starają się udawać silnych psychicznie, narzucają innym swoją wolę, są zaczepliwi, buntowniczy i przekorni. Nie umieją bronić się przed porażkami, łatwo się zniechęcają, w sytuacji niepowodzenia odczuwają dużą przykrość, stosują uniki, wycofują się, uciekają od trudności zamiast pokonywać je.
Takie uczucia jak depresja, samotność, niepokój, stres czy wypalenie budzą potrzebę przeniesienia w wirtualną rzeczywistość, którą może być narkotyk, papieros, alkohol, gra komputerowa, praca, opalanie (tanoreksja), objadanie się, odchudzanie, zakupy, telefon komórkowy, seks i inne, a które na chwilę wypełniają emocjonalna pustkę.

Nałóg ze względu na swój potencjał wymaga od jednostki zdobywania środków do jego zaspokojenia. W osobie uzależnionej następują zmiany charakterologiczne, które objawiają się brakiem obowiązkowości, osłabieniem woli i zainteresowań oprócz nałogu. Taka sytuacja prowadzi do utraty pracy, szkoły, rodziny. Aby zdobyć pieniądze, osoby uzależnione wchodzą na drogę przestępstwa. W Polsce najczęściej są to:

 1. uprawy maku lub konopi bez zezwolenia,
 2. niedozwolony wyrób środków odurzających,
 3. obrót narkotykami,
 4. kradzieże,
 5. włamania do aptek,
 6. fałszowanie recept
 7. oraz często nierząd.
Do innych istotnych i szkodliwych skutków zaliczyć można degradację zasad moralnych społeczeństwa i elit rządzących. Antidotum na taki stan rzeczy są przede wszystkim:
 1. wartości duchowe, a więc szczególne zwrócenie uwagi na efektywną pracę katechetów w szkole, duszpasterzy, którzy odpowiedzialni są min. za pogarszającą się kondycję wiary katolickiej w społeczeństwie,
 2. wartości psychiczne, czyli miłość, bezpieczeństwo,
 3. wartości społeczne tj. drugi człowiek, altruizm, poczucie sprawiedliwości, poczucie więzi rodzinnej, patriotyzm.
 4. dostrzeganie własnego celu i poczucia sensu swojego życia.
W profilaktyce uzależnień znane są różne programy, opracowane w celu walki z nałogiem, należą do nich min. Program Anonimowych Alkoholików, Ruch Anonimowych Narkomanów, Anonimowi Hazardziści, Anonimowi Żarłocy, Anonimowi Uzależnieni od Seksu, Internetu oraz inne, wszystkie tworzone są na kanwie "Programu Dwunastu Kroków". Osoby uzależnione oraz ich bliscy, którzy przeżywają z powodu nałogów rozpacz i cierpienie, dzięki Programom mogą zmienić swoje życie.
W tym miejscu warta jest przytoczenia modlitwa Programu, która ma wspierać. Myślę, że może być modlitwą nie tylko uzależnionych i ich bliskich, ale każdego z nas: " Boże, użycz mi POGODY DUCHA, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, ODWAGI, bym zmienił to, co mogę zmienić, MĄDROŚCI, abym umiał odróżnić pierwsze od drugiego. Amen" Jest to oczywiście myśl Kurta Vanneguta z książki „Rzeźnia numer pięć”.

Pomoc w zdiagnozowaniu i terapii uzależnień udzielają poradnie specjalistyczne,, ośrodki profilaktyki i leczenia uzależnień. Jednak najważniejsze znaczenie w całym procesie uwalniania od nałogu, ma środowisko najbliższe, czyli sprawna rodzina. Jest ona niezastąpionym środkiem uzdrawiającym.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia


Chcesz aby Nasza działalność dalej się rozwijała?
dotacja anima humana
Strona główna   Aktualności   Kontakt   Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody autora zabronione. monitoring pozycji admin Czernecki Dariusz Google