anima humana logo stowarzyszenie anima humana opp poczta anima humana
Wybierz język... flaga polska flaga niemiecka

darek czernecki zdjecie

ZDROWIE PSYCHICZNE - WPROWADZENIE

Zdrowie psychiczne, podobnie jak zdrowie fizyczne, może być rozumiane jako dążenie do pewnego celu. Zdrowie fizyczne często – pojmowane jako brak choroby lub innego zaburzenia – bywa rozumiane również jako stan, o który staramy się dbać aby go nie utracić. Zdrowie psychiczne zaś jest stanem, do którego dążymy w czasie swojego indywidualnego rozwoju i jest możliwe do osiągnięcia dopiero na "mecie", będącej końcowym etapem tegoż rozwoju. Przy takim ujęciu zagadnienia możemy wyróżnić następujące poziomy rozwoju jednostki:

 • Poziom I –integracja pierwotna,
 • Poziom II – dezintegracja jednopoziomowa,
 • Poziom III – dezintegracja wielopoziomowa niezorganizowana,
 • Poziom IV – dezintegracja wielopoziomowa zorganizowana,
 • Poziom V – integracja wtórna.
Im poziom rozwoju jest wyższy, tym osobowość jednostki zbliża się do osiągnięcia pełni zdrowia psychicznego.

Poziom I – to najniższy poziom rozwoju jednostki charakteryzujący się m.in.:
 • jednostronnym rozwojem intelektualnym przy braku refleksji
 • brakiem empatii, wrażliwości na cierpienia innych
 • brakiem związków uczuciowych z innymi ludźmi (inni traktowani są jak przedmioty)
 • brakiem konfliktów wewnętrznych
 • występowaniem konfliktów zewnętrznych
 • zachowaniem ukierunkowanym jedynie na zaspokajanie egocentrycznych potrzeb
 • brakiem poczucia winy i wstydu
 • brakiem prób rozwikłania zagadnienia możliwości własnej śmierci
 • sztywnością myślenia
Należą do tej grupy:
 • psychopaci
 • osoby z pogranicza psychopatii
 • większość tzw. przeciętnych ludzi
Dąbrowski podaje: "Psychopatów i ludzi przeciętnych łączy przewaga prymitywnych popędów samozachowawczych, seksualnych, dążenie do władzy, posiadania czegoś itd." oraz "(...)jednostki przeciętne często znajdują się pod wpływem bliższej im, łatwiejszej do zrozumienia grupy psychopatów. Ich dynamizmy są bowiem prostsze, wyraźne, nie dziwaczne i poruszają nieskomplikowaną dynamikę indywidualną i społeczną."

Poziom II – charakteryzuje jednostki :
 • o pewnych zdolnościach do rozwoju
 • o braku wyraźnej hierarchii wartości – może to prowadzić do różnych uzależnień np. alkoholizmu, narkomanii
 • nawiązujące związki uczuciowe przy nadmiernym występowaniu uzależnienia od innych lub zazdrości
 • u których występują sprzeczne dążenia i działania
 • u których występuje relatywizm wartości
 • u których pojawiają się konflikty wewnętrzne rozwiązywane przypadkowo lub powierzchownie
 • które w sytuacji konfliktu emocjonalnego i braku możliwości jego rozwiązania – mogą popadać w różne zaburzenia psychiczne
 • o zmienności nastrojów z przewagą smutku i przygnębienia
 • braku określonego kierunku rozwoju i częstych tendencjach samobójczych
 • postępującej zmianie upodobań i uprzedzeń zastępujących sztywność
Poziom III – dotyczy jednostek, które wykazują:
 • zaniepokojenie sobą
 • spontaniczną tendencję do kształtowania siebie
 • poczucie wstydu i winy
 • wzrost konfliktów moralnych
 • niezadowolenie z siebie
 • wzrost refleksyjności i niepokoju egzystencjalnego
 • liczne konflikty wewnętrzne mogące objawiać się nerwicami: lękową, depresyjną.
 • mniejsze niż na poprzednim poziomie tendencje do samobójstw ze względu na umacnianie się hierarchii wartości i celów
Poziom IV – charakteryzuje jednostki o:
 • znacznym uspokojeniu psychicznym
 • świadomej tendencji do kształtowania siebie
 • zwiększonym udziale elementów refleksyjnych
 • wysokim poziomie empatii i samoświadomości
 • wysokim poziomie samowychowania, samokontroli i autopsychoterapii
Poziom V – najwyższy poziom rozwoju osobniczego:
 • autonomia
 • autentyzm
 • odpowiedzialność
 • najwyższy poziom samoświadomości i empatii
 • ukształtowane zainteresowania
 • umiejętność tworzenia niepowtarzalnych i trwałych związków miłości i przyjaźni
 • wysoki poziom świadomości społecznej i umiejętności współdziałania
Tak więc zdrowie psychiczne jest zdrowiem "rozwijającym się" zależnym od czynników biologicznych, środowiskowych i autonomicznych – czyli od przysłowiowego "by chciało nam się chcieć".
A Ty, drogi czytelniku, który poziom rozwoju osiągnąłeś?

opracowanie mgr Dariusz Czernecki na podstawie :K. Dąbrowski "Zdrowie psychiczne"

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia


Chcesz aby Nasza działalność dalej się rozwijała?
dotacja anima humana
Strona główna   Aktualności   Kontakt   Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody autora zabronione. monitoring pozycji admin Czernecki Dariusz Google